1411/1994

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1994

Sisäasiainministeriön päätös rekisterihallinnon suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista annetun sisäasiainministeriön päätöksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriö on

kumonnut rekisterihallinnon suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista 2 päivänä huhtikuuta 1993 annetun sisäasiainministeriön päätöksen (328/93) 3 §:n 7 kohdan ja päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon VIII osan yhdistysrekisteriä koskevan kohdan, sellaisina kuin ne ovat 15 päivänä joulukuuta 1993 annetussa sisäasiainministeriön päätöksessä (1318/93), sekä

muuttanut 1 §:n, sellaisena kuin se on edellä mainitussa 15 päivänä joulukuuta 1993 annetussa päätöksessä, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään väestörekisterikeskuksen ja rekisteritoimistojen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista lukuun ottamatta kaupparekisterin, yhdistysrekisterin, julkisen notaarin ja julkisen kaupanvahvistajan suoritteita.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1994

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Päivi Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.