1410/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Sosiaali– ja terveysministerin esittelystä

muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 8 päivänä joulukuuta 1978 annetun asetuksen (940/78)1 §, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1670/93), seuraavasti:

1 §

Yksityisellä työnantajalla ja sellaisella valtion liikelaitoksella, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (627/87), työnantajan sosiaaliturvamaksun suuruus on enna– konpidätyksen alaisen palkan määrästä:

1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1995 välisenä aikana 4,00 prosenttia;

jos kuitenkin työnantajan, joka harjoittaa liiketoimintaa ja on velvollinen suorittamaan valtiolle tuloveroa tai on tuloverolain (1535/92) 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu liiketoimintaa harjoittava elinkeinoyhtymä, vuodelta 1993 toimitettua verotusta varten antamassa veroilmoituksessa ilmoitettujen kuluvan käyttöomaisuuden hankintamenoista tekemien säännönmukaisten poistojen määrä on ollut suurempi kuin 300 000 markkaa ja samalla vähintään 10 ja enintään 30 prosenttia samana verovuotena maksettujen palkkojen määrästä, maksu on:

1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1995 välisenä aikana 5,60 prosenttia; tai jos edellä tarkoitettujen poistojen määrä on ollut suurempi kuin 300 000 markkaa ja samalla yli 30 prosenttia maksettujen palkkojen määrästä, maksu on:

1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1995 välisenä aikana 6,50 prosenttia. Jos työnantajan tilikausi ei ole päättynyt vuonna 1993, käytetään vuoden 1992 verotusta varten annetun veroilmoituksen tietoja.

Julkisoikeudellisen työnantajan sosiaalitur– vamaksun suuruus on 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1995 välisenä aikana ennakonpidätyksen alaisen palkan määrästä

a) valtiolla ja sen muulla laitoksella kuin edellä mainitulla liikelaitoksella, Ahvenanmaan maakunnalla, kunnalla ja kuntayhtymällä sekä kunnallisella liikelaitoksella 6,80 prosenttia ja

b) evankelis–luterilaisella kirkolla, sen seurakunnalla ja seurakuntainliitolla sekä ortodoksisella kirkkokunnalla ja sen seurakunnalla 11,80 prosenttia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 29 päivänä joulnkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali– ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.