1405/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali– ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 7 päivänä joulukuuta 1956 annetun kansaneläkeasetuksen (594/56) 46 §, 48 § ja 53 b § sekä 57 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 46 § 10 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa asetuksessa (494/88), 48 § 3 päivänä joulukuuta 1982 annetussa asetuksessa (885/82), 53 b § 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa (1221/88) ja 57 §:n 1 momentti 21 päivänä joulukuuta 1972 annetussa asetuksessa (845/72), sekä

kumotaan 67 a § sellaisena kuin se on mainitussa 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa seuraavasti:

46 §

Kansaneläkelain 30 a §:n 5 momentissa tarkoitettuja korvauksia ovat lakisääteiseen etuuteen liittyvät haittalisät, avuttomuuslisät sekä näitä vastaavat aikaisempien lakien mukaiset korvaukset ja ulkomailta maksettavat etuudet, ei kuitenkaan yhdellä kertaa maksetut tai pääomaksi vaihdetut korvaukset.

48 §

Kansaneläkehakemuksessa on selvitettävä:

1) hakijan ja hänen puolisonsa nimet sekä syntymäajat;

2) hakijan kansalaisuus;

3) hakijan asuinkunta ja hakijan Suomessa asumat ajat; sekä

4) niiden 16 vuotta nuorempien lasten nimet ja syntymäajat, jotka on otettava huomioon maksettaessa eläkkeeseen lapsikorotus kansan– eläkelain 29 §:n mukaisesti.

53 b §

Ulkomailla asuva eläkkeensaaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitoksen Helsingin paikallistoimistoon;

1) kansalaisuutensa vaihtumisesta, ja

2) asuinmaansa ja osoitteensa muuttumisesta.

Vanhuuseläkkeen saaja, jolle on myönnetty eläke ennen 1 päivää tammikuuta 1994 voimassa olleen kansaneläkelain 23 a §:n perusteella, on lisäksi velvollinen ilmoittamaan;

1) omassa tai lähiomaisensa terveydentilassa tapahtuneesta muutoksesta, joka voi vaikuttaa hänen oikeuteensa saada eläkettä, ja

2) taloudellisen asemansa huomattavasta parantumisesta.

57 §

Kansaneläkkeet maksetaan eläkkeensaajan ilmoittamalle tilille Suomessa sijaitsevaan rahalaitokseen. Eläke–erät voidaan maksaa ryhmittäin eri päivinä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali– ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.