1398/1994

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeriön päätös elintarvikehygieenisen laadun turvaamisesta ja eläintautien leviämisen ehkäisemisestä Suomen ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välillä tapahtuvan lihan ja lihatuotteiden maahantuonnin ja maastaviennin yhteydessä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt

muuttaa elintarvikehygieenisen laadun turvaamisesta ja eläintautien leviämisen ehkäisemisestä Suomen ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välillä tapahtuvan lihan ja lihatuotteiden maahantuonnin ja maastaviennin yhteydessä 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (600/94) 1 §:n 4 momentin, 6 §:n 1 momentin sekä 19 ja 20 §:n seuraavasti:

1 §

Tätä päätöstä ei sovelleta yksityishenkilöiden omaan käyttöönsä tuomaan lihaan ja lihatuotteisiin.

6 §

Toiseen ETA-valtioon saa viedä lihaa tai lihatuotteita ainoastaan laitoksesta, jonka eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos on ilmoittanut Euroopan yhteisön komissiolle sellaiseksi laitokseksi, josta lihaa ja lihatuotteita saadaan viedä ETA-valtioihin.


19 §

Euroopan yhteisön jäsenvaltioista Suomen markkinoille saatettavan lihan ja lihatuotteiden elintarvikehygieeninen ja eläintauteja koskeva tarkastus suoritetaan siten kuin maa- ja metsätalousministeriö erikseen määrää lihan ja lihatuotteiden tarkastuksista sisämarkkinakaupassa.

Yhteisön ulkopuolisista ETA-valtioista tuotavan lihan ja lihatuotteiden elintarvikehygieeninen ja eläintauteja koskeva tarkastus on suoritettava rajalla siten, kun ministeriö siitä erikseen määrää.

20 §

Vietäessä lihaa tai lihatuotteita Euroopan yhteisön ulkopuolisiin ETA-valtioihin tarkastetaan liha ja lihatuotteet määrämaan rajalla. Tarkastusta ja tuonnin ehtoja koskevat määräykset antaa määrämaa.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Neuvoston direktiivi 89/662/ETY, EYVL N:o L 395, 30.12.1989, s. 13

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Eläinlääkintöylitarkastaja
Anna-Maija Grönlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.