1397/1994

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1994

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköturvallisuusmääräyksistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on lisännyt 28 päivänä helmikuuta 1974 sähköturvallisuusmääräyksistä annettuun kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen (205/74) uuden 1 a §:n seuraavasti:

1 a §

Tämän päätöksen määräyksiä ei sovelleta enintään 1000 V vaihtojännitteellä tai 1500 V tasajännitteellä toimiviin virtapiireihin tehtäviin sähköasennuksiin, joista on määrätty erillisellä kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä (1396/94) sähköasennusten turvallisuudesta.

Tämän päätöksen 41 §:n määräyksiä räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennuksista, 45 §:n määräyksiä öljylämmityslaitteistojen sähköasennuksista, 52―53 §:n määräyksiä tarkastuksista lukuunottamatta sähkölaitteiston haltijan suorittamia käyttöönottotarkastuksia sekä 54―58 §:n erityisiä määräyksiä sovelletaan jänniterajoista riippumatta.

Tämän päätöksen määräyksiä sovelletaan lisäksi jänniterajoista riippumatta sähkötyöturvallisuuteen, yleisiin jakeluverkkoihin, jakeluverkkoja syöttäviin energiantuotanto- ja sähkönsiirtojärjestelmiin tai ilmajohtoihin tehtäviin sähköasennuksiin sekä kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1396/94) 5 §:ssä tarkoitettuihin sähkölaitteistoihin ja sähköasennuksiin.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Tämän päätöksen estämättä voidaan uudisrakennusten sähköasennusten suunnittelussa 1 päivään tammikuuta 1996 saakka, sähköasennusten rakentamis-, muutos- ja laajennustöissä 1 päivään heinäkuuta 1997 saakka sekä rakennustyömaiden ja vastaavien tilapäislaitteistojen asennuksissa 1 päivään tammikuuta 2000 saakka soveltaa ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassaolleita säännöksiä.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1994

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Erikoistutkija
Alice Guimaraes

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.