1394/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Sosiaali– ja terveysministeriön päätös hyväksyttävästä hoidosta huumausainerikoksissa

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään ne ehdot, jotka hoidon on täytettävä, jotta sitä voitaisiin pitää rikoslain 50 luvun 7 §:ssä tarkoitettuna hyväksyt– tävänä hoitona huumausainerikoksissa.

2 §
Hoidon tavoite

Hoidon tavoitteena on saada rikoksentekijä lopettamaan huumausaineiden käyttö sekä sosiaali– ja terveydenhuollon menetelmin ehkäistä ja hoitaa huumausaineiden käytöstä rikoksentekijälle aiheutuneita terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja.

3 §
Hoidon järjestäminen

Hoidon järjestämisessä tulee ottaa soveltuvin osin huomioon mitä päihdehuoltolain (41/86) 5, 8 ja 9 §:ssä on säädetty.

4 §
Hoidon antaminen

Hoitoa voivat antaa A-klinikka, nuorisoasema, kuntoutuslaitos, sosiaalisairaala tai vastaava päihdehuollon erityishoitoyksikkö.

Hoitoa voi antaa muukin sosiaali– ja terveydenhuollon toimintayksikkö, jonka 5 §:n mukaisen hoitosuunnitelman 1 momentissa tarkoitettu erityishoitoyksikkö on hyväksynyt.

5 §
Hoitosuunnitelma

Hoidonantajan tulee yhdessä rikoksentekijän kanssa laatia hoidosta ja sen toteuttamisesta kirjallinen hoitosuunnitelma, johon rikoksentekijä sitoutuu.

Hoitosuunnitelmassa on selvitettävä keskeiset asiat, joihin pyritään vaikuttamaan, sekä keinot ja arvioitu aika, jonka kuluessa tavoitteet pyritään toteuttamaan. Hoitosuunnitelmassa tulee sopia siitä, saako hoitopaikka antaa tietoja syyttäjälle tai tuomioistuimelle hoidon aloittamisesta ja mahdollisesta keskeytymisestä.

Syyttäjälle tai tuomioistuimelle esitettäväksi tarkoitetussa hoitosuunnitelmassa ei saa mainita sellaisia rikoksentekijän yksityisyyteen liittyviä seikkoja, jotka ovat omiaan vaarantamaan hoidon toteutumisen.

6 §
Voimaan tulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Sosiaali– ja terveysministeri
JORMA HUUHTANEN

Ylitarkastaja
Jukka Mäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.