1393/1994

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1994

Opetusministeriön päätös kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen maksullisista suoritteista

Opetusministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen suoritteista peritään maksuja tämän päätöksen mukaisesti, jos toisin ei ole säädetty.

2 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka keskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilauksesta toimitetut suoritteet:

1) asuntolapalvelut;

2) käännös-, koulutus- ja konsulttipalvelut;

3) keskuksen hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö;

4) julkaisut ja kustannuspalvelut;

5) valokopiot ja muut jäljenteet;

6) selvitykset ja tutkimukset;

7) muut toimeksiantoon perustuvat suoritteet.

Edellä 1 momentissa luetellut suoritteet ovat kuitenkin maksuttomia, jos ne liittyvät keskuksen neuvonta-, opastus-, tiedotus- ja selvitystoimintaan.

3 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1994

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Vanhempi hallitussihteeri
Fredrik Forsberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.