1391/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Valtioneuvoston päätös televisiolupamaksuista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvosto on liikenneministeriön esittelystä

muuttanut televisiolupamaksuista 3 päivänä syyskuuta 1992 annetun valtioneuvoston päätöksen (861/92) 2 §:n väliaikaisesti seuraavasti:

2  §
Televisiolupamaksun suuruus

Televisiolupamaksun suuruus on:

1) väritelevision lupamaksu

kolmelta kuukaudelta 220 mk

kuudelta kuukaudelta 434 mk ja

kahdeltatoista kuukaudelta 862 mk; sekä

2) mustavalkotelevision lupamaksu

kolmelta kuukaudelta 120 mk

kuudelta kuukaudelta 234 mk ja

kahdeltatoista kuukaudelta 462 mk.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa määrätään, peritään televisiolupamaksuna kultakin lupakaudelta niissä liikenneministeriön päätöksellä määrättävissä kunnissa, joissa Ruotsin televisio-ohjelman Etelä-Suomen jakeluverkon näkyvyys on riittävä:

1) väritelevision lupamaksu

kolmelta kuukaudelta 226 mk

kuudelta kuukaudelta 446 mk ja

kahdeltatoista kuukaudelta 886 mk; sekä

2) mustavalkotelevision lupamaksu

kolmelta kuukaudelta 126 mk

kuudelta kuukaudelta 246 mk ja

kahdeltatoista kuukaudelta 486 mk.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1995 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1995 saakka. Päätöstä sovelletaan televisiolupiin, joiden maksukausi alkaa päätöksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Liikenneministeri
Ole Norrback

Hallitusneuvos
Liisa Ero

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.