1383/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Laki vakauslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 14 päivänä huhtikuuta 1965 annetun vakauslain (219/65) 14 § ja 19 §:n 2 momentti sellaisina kuin ne ovat 10 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa laissa (321/92) seuraavasti:

14 §

Virherajat eli ne näyttämien suurimmat sallitut poikkeamat oikeasta, jotka mittaamisvälineelle sallitaan käytettäessä sitä 1 §:ssä tarkoitettuun mittaamiseen, määrää kauppa- ja teollisuusministeriö ottaen huomioon kansainväliset suositukset.

19 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi antaa tämän lain nojalla annettua asetusta tarkentavia määräyksiä niistä mittaamisvälineistä, jotka on vaattava, sekä vakaamisen toimittamisesta ja mittaamisvälineiden käytöstä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Teknillisen tarkastuskeskuksen ennen tämän lain voimaantuloa antamat TTK-määräykset ovat voimassa toistaiseksi, kunnes kauppa- ja teollisuusministeriö toisin määrää.

HE 263/94
TaVM 33/94

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.