1370/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

lisätään 23 päivänä helmikuuta 1979 annettuun kaupparekisteriasetukseen (208/79) uusi 16 a § ja 22 päivänä joulukuuta 1993 annetulla asetuksella (1411/93) kumotun 17 §:n tilalle uusi 17 § seuraavasti:

16 a §

Asumisoikeusyhdistyksen perusilmoitukseen on liitettävä yhdistyksen perustamiskirja alkuperäisenä, erillinen jäljennös säännöistä, selvitys hallituksen ja isännöitsijän vaalista sekä tarvittaessa toiminimen kirjoittamisoikeuden antamisesta, selvitys yhdistyksen asukashallintoalueista sekä selvitys yhdistyksen ja sen asukashallintoalueiden kiinteistöistä.

17 §

Eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän perusilmoitukseen on liitettävä perustamissopimus alkuperäisenä.

Muualla rekisteröidyn etuyhtymän Suomessa olevaa toimipaikkaa koskevaan perusilmoitukseen on liitettävä selvitys elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetun edustajan asettamisesta. Perusilmoitukseen on liitettävä etuyhtymän kotipaikan rekisterissä olevista asiakirjoista käännökset suomeksi tai ruotsiksi.


Tämän asetuksen 17 § tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995 ja 16 a § 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.