1369/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Asetus patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä 21 päivänä elokuuta 1992 annetun asetuksen (800/92) 1 §:n 1 ja 2 momentti seuraavasti:

1 §

Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan puheenjohtajana toimii patentti- ja rekisterihallituksen pääjohtaja tai linjanjohtaja taikka muu patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain (576/92) 5 §:ssä säädetyn pätevyyden ja kokemuksen omaava virkamies, sen mukaan kuin pääjohtaja määrää.

Valituslautakunnan jäseninä voivat olla:

1) patenttiasioita, integroidun piirin piirimallia koskevia asioita tai hyödyllisyysmalliasioita käsiteltäessä patentti- ja innovaatiolinjan linjanjohtaja, linjan muu yksikön päällikkö, valituslautakuntaan nimitetty yli-insinööri ja muu valtion virkamies, jolla on 1 momentissa tarkoitettu pätevyys; sekä

2) tavaramerkki-, mallioikeus-, kaupparekisteri- tai yhdistysrekisteriasioita käsiteltäessä tavaramerkki- ja mallilinjan ja yritys- ja yhteisölinjan linjanjohtaja, viraston muu yksikön päällikkö ja muu valtion virkamies, jolla on 1 momentissa tarkoitettu pätevyys.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.