1366/1994

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1994

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös valtion mielisairaaloiden maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Maksuttomat suoritteet

Valtion maksuperustelain 5 §:ssä tarkoitettuja valtion mielisairaaloiden maksuttomia suoritteita ovat mielentilatutkimukset ja Niuvanniemen sairaalan oikeuspsykiatrian yliopisto-opetus ja alan tieteellinen tutkimus.

2 §
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka valtion mielisairaalat hinnoittelevat liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet:

1) hoitovuorokausi;

2) lääkärin todistus ja lausunto;

3) muu oikeuspsykiatrinen lausunto kuin mielentilatutkimuslausunto;

4) EEG- ja EKG-tutkimus;

5) muut laboratoriotutkimukset;

6) ulkopuolinen konsultointi, työnohjaus ja muut työsuoritukset;

7) pesulapalvelut;

8) ravintopalvelut;

9) tilojen ja laitteiden käyttö ulkopuolisille;

10) toimistopalvelut sekä

11) maatilatalouden tuotteet ja palvelut sekä muut työsuoritukset.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995. Päätös on voimassa vuoden 1995 loppuun.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1994

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Ylitarkastaja
Tuula Karhu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.