1365/1994

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1994

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Maksuttomat suoritteet

Valtion maksuperustelain 5 §:ssä tarkoitettuja sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen maksuttomia suoritteita ovat

1) kansainvälisten sitoumusten mukaiset tilastoraportit ja tilastolliset selvitykset;

2) lehdistötiedotteet ja lehdet;

3) tiedonantajapalautteena ja tiedottamistarkoituksessa käytetyt julkaisut silloin, kun se on sosiaali- ja terveysalan kehittämisen kannalta perusteltua.

2 §
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet:

1) koulutus- ja konsultointipalvelut;

2) asiantuntijalausunnot;

3) laitoksen omiin rekistereihin ja tietokantoihin perustuva tietopalvelu;

4) muista kuin edellä 3 kohdassa tarkoitetusta aineistosta tilauksesta tehdyt selvitykset ja tutkimukset sekä muut tiedonkeruu- ja jakelupalvelut;

5) laitoksen tietokantojen suorakäyttö;

6) myytävät sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen julkaisut ja kustannuspalvelut;

7) sähköiset tietotuotteet;

8) kirjasto- ja tietopalvelut;

9) valokopiot ja muut jäljennökset;

10) julkaisujen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus mikäli tämä ei sisälly niistä perittäviin hintoihin; sekä

11) sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen hallussa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995. Päätös on voimassa vuoden 1995 loppuun.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1994

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Ylitarkastaja
Tuula Karhu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.