1361/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Laki toimenpiteistä Suomen merenkulun turvaamiseksi annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään toimenpiteistä Suomen merenkulun turvaamiseksi 13 päivänä helmikuuta 1987 annettuun lakiin (142/87) uusi 2 a § seuraavasti:

2 a §

Euroopan unionin jäsenvaltioiden yhteensovitetusta toiminnasta vapaan valtameriliikenteeseen pääsyn turvaamiseksi ja vastatoimenpiteistä kansainvälisessä meriliikenteessä on voimassa mitä yhteensovitetusta toiminnasta vapaan meriliikenteeseen pääsyn turvaamiseksi annetussa Euroopan yhteisöjen neuvoston asetuksessa (ETY) n:o 4058/86 ja vastatoimenpiteistä kansainvälisessä meriliikenteessä annetussa Euroopan yhteisöjen neuvoston päätöksessä (ETY) n:o 83/573 säädetään.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 261/94
LiVM 13/94
Neuvoston asetus (ETY) N:o 4058/86; EYVL N:o L 378, 31.12.1986, s. 21
Neuvoston päätös N:o 83/573/ETY; EYVL N:o L 332, 28.11.1983, s. 37

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.