1359/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Laki lastentarhanopettajaopistoista annetun lain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Täten kumotaan lastentarhanopettajaopistoista 21 päivänä tammikuuta 1977 annettu laki (80/77) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1995.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

3  §

Lastentarhanopettajaopistojen virat ja virkamiehet siirtyvät tämän lain voimaan tullessa ilman muita toimenpiteitä yliopistojen viroiksi ja virkamiehiksi seuraavasti:

1) Helsingin lastentarhanopettajaopistosta Helsingin yliopistoon;

2) Jyväskylän lastentarhanopettajaopistosta Jyväskylän yliopistoon;

3) Oulun lastentarhanopettajaopistosta Oulun yliopistoon;

4) Tampereen lastentarhanopettajaopistosta Tampereen yliopistoon; sekä

5) Barnträdgårdslärarinstitutet i Jakobstad -nimisestä lastentarhanopettajaopistosta Åbo Akademi -nimiseen yliopistoon.

Vastaavasti lastentarhanopettajaopistoissa olevat työsopimussuhteiset työntekijät siirtyvät yliopistojen työntekijöiksi.

4  §

Lastentarhanopettajaopistossa ennen tämän lain voimaantuloa opintonsa aloittanut henkilö voi suorittaa lastentarhanopettajan tutkinnon tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

HE 196/94
SiVM 23/94

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.