1358/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Laki Eläinlääketieteellisestä korkeakoulusta annetun lain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan Eläinlääketieteellisestä korkeakoulusta 29 päivänä heinäkuuta 1988 annettu laki (698/88) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

2 §

Eläinlääketieteellisen korkeakoulun opiskelijat siirtyvät tämän lain voimaan tullessa Helsingin yliopiston opiskelijoiksi ja jatkavat opintojaan yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.

3 §

Eläinlääketieteellisen korkeakoulun virat ja virkamiehet siirtyvät tämän lain voimaan tullessa ilman muita toimenpiteitä Helsingin yliopiston viroiksi ja virkamiehiksi. Eläinlääketieteellisen korkeakoulun työsopimussuhteiset työntekijät siirtyvät tämän lain voimaan tullessa ilman muita toimenpiteitä Helsingin yliopiston työsopimussuhteisiksi työntekijöiksi.

4 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1995.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 228/94
SiVM 24/94

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.