1354/1994

Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1994

Verohallituksen päätös vuonna 1995 verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä

Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/92) 73 §:n, 75 §:n 2 momentin, 142 §:n ja Kostamuksen alueella tapahtuvan toiminnan aiheuttamista poikkeuksista verolainsäädäntöön 16 päivänä joulukuuta 1977 annetun lain (943/77) 5 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (1036/78), määrännyt:

1 §

Vuodelta 1995 toimitettavassa verotuksessa verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteet ja määrät ovat jäljempänä tässä päätöksessä mainitut.

2 §

Matkakustannuksia ovat verovelvolliselle Suomessa tai ulkomailla tehdystä työmatkasta aiheutuneet kustannukset.

3 §

Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Mikäli palkansaajalla työn luonteen vuoksi ei ole varsinaista työpaikkaa, työmatkana pidetään matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työn suorittamiseksi asunnoltaan erityiselle työntekemispaikalle.

Työmatkana ei pidetä palkansaajan asunnon ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa eikä työkomennuksen kestäessä tehtyjä viikonloppu- ja muita vastaavia matkoja asunnon ja erityisen työntekemispaikan välillä.

Aloilla, joilla erityistä työntekemispaikkaa alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi joudutaan usein vaihtamaan, pidetään päivittäistä asunnon ja erityisen työntekemispaikan välistä matkaa vain 6, 7 ja 8 §:ssä tarkoitettuun matkustamiskustannusten korvaukseen oikeuttavana matkana, jos palkansaajalla ei ole varsinaista työpaikkaa. Palkansaaja on kuitenkin oikeutettu myös 13 §:ssä tarkoitettuun ateriakorvaukseen, jos hänellä ei ole tilaisuutta varsinaiseen työnantajan järjestämään työpaikkaruokailuun erityisellä työntekemispaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä.

4 §

Varsinaisella työpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa palkansaaja vakituisesti työskentelee. Jos palkansaajalla työn liikkuvuuden vuoksi ei ole paikkaa, jossa hän vakituisesti työskentelee, pidetään varsinaisena työpaikkana paikkaa, josta hän hakee työmääräykset, säilyttää työssä käyttämiään asusteita, työvälineitä tai työaineita, tai muuta työn tekemisen kannalta vastaavaa paikkaa.

5 §

Matkavuorokaudella tarkoitetaan enintään 24 tunnin pituista ajanjaksoa, joka alkaa palkansaajan lähtiessä työmatkalle työpaikaltaan tai asunnoltaan. Matkavuorokausi päättyy palkansaajan palatessa työmatkalta työpaikalleen tai asunnolleen.

6 §

Työmatkasta suoritettavalla matkustamiskustannusten korvauksella tarkoitetaan korvausta matka-, paikka- ja makuupaikkalipuista sekä muista niihin verrattavista välttämättömistä varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista maksuista.

Matkustamiskustannusten korvauksena pidetään myös korvausta työvälineiden ja muiden sellaisten esineiden kuljetuksesta, joita palkansaajan on pidettävä mukanaan.

7 §

Palkansaajan muulla kuin omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavan matkustamiskustannusten korvauksen enimmäismäärä on liikenteenharjoittajan antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä, jonka palkansaaja osoittaa matkustamiskustannuksista suorittaneensa.

8 §

Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat:

kulkuneuvo korvauksen enimmäismäärä
auto 173 penniä kilometriltä, jota korotetaan
― 14 penniä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
― 30 penniä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
― 75 penniä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan kuljettamista autoon kiinnitettynä
― 4 penniä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
― 4 penniä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
― 15 penniä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta
moottorivene 193 penniä kilometriltä
moottorikelkka 125 penniä kilometriltä
moottoripyörä 126 penniä kilometriltä
moottoripolkupyörä 73 penniä kilometriltä
muu kulkuneuvo 39 penniä kilometriltä

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan 1 momentissa tarkoitettujen korvausten enimmäismääriä 4 penniä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.

Jos palkansaaja, jolla on verohallituksen luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, hänelle korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 47 penniä kilometriltä.

9 §

Päivärahalla tarkoitetaan korvausta kohtuullisesta ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä, joka palkansaajalle aiheutuu työmatkasta. Päivärahaan ei lueta matkustamisesta eikä majoittumisesta suoritettavaa korvausta.

10 §

Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

11 §

Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:

työmatkan kestoaika päivärahan enimmäismäärä
yli 6 tuntia (osapäiväraha) 69,―
yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 154,―
kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden
― vähintään 2 tunnilla 69,―
― yli 6 tunnilla 154,―

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

12 §

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat:

Maa tai alue Päivärahan enimmäismäärä
Afganistan 250,―
Alankomaat 340,―
Alankomaiden Antillit 305,―
Albania 245,―
Algeria 250,―
Andorra 190,―
Angola 400,―
Antiqua ja Barbuda 300,―
Arabiemiirikuntien liitto 335,―
Argentiina 370,―
Armenia 200,―
Aruba 250,―
Australia 330,―
Azerbaidzan 200,―
Azorit 175,―
Bahamasaaret 285,―
Bahrain 260,―
Bangladesh 160,―
Barbados 315,―
Belgia 375,―
Belize 270,―
Benin 200,―
Bermuda 315,―
Bhutan 120,―
Bolivia 135,―
Bosnia-Hertsegovina 230,―
Botswana 175,―
Brasilia 260,―
Brunei 320,―
Bulgaria 220,―
Burkina Faso 200,―
Burundi 150,―
Chile 235,―
Costa Rica 215,―
Djibouti 220,―
Dominica 300,―
Dominikaaninen tasavalta 275,―
Ecuador 190,―
Egypti 220,―
El Salvador 220,―
Eritrea 160,―
Espanja 345,―
Etelä-Afrikka 195,―
Etiopia 160,―
Fidzi 190,―
Filippiinit 235,―
Färsaaret 335,―
Gabon 290,―
Gambia 205,―
Georgia 220,―
Ghana 195,―
Grenada 300,―
Grönlanti 300,―
Guadeloupe 280,―
Guatemala 210,―
Guinea 290,―
Guinea-Bissau 185,―
Guyana 200,―
Haiti 280,―
Honduras 160,―
Hongkong 360,―
Indonesia 250,―
Intia 170,―
Irak 270,―
Iran 160,―
Irlanti 310,―
Islanti 380,―
Iso-Britannia 330,―
Israel 320,―
Italia 335,―
Itävalta 355,―
Jamaika 215,―
Japani 535,―
Jemen 250,―
Jordania 240,―
Jugoslavia 230,―
Kambodzha 210,―
Kamerun 210,―
Kanada 260,―
Kanarian saaret 210,―
Kap Verde 140,―
Kazakstan 250,―
Kenia 200,―
Keski-Afrikan tasavalta 320,―
Kiina 300,―
Kirgisia 220,―
Kolumbia 210,―
Komorit 220,―
Kongo 270,―
Korean demokraattinenkansantasavalta 220,―
Korean tasavalta 395,―
Kreikka 240,―
Kroatia 250,―
Kuuba 220,―
Kuwait 300,―
Kypros 210,―
Laos 150,―
Latvia 240,―
Lesotho 135,―
Libanon 250,―
Liberia 275,―
Libya 315,―
Liechtenstein 295,―
Liettua 210,―
Luxemburg 375,―
Macao 275,―
Madagaskar 165,―
Madeira 195,―
Makedonia 185,―
Malawi 150,―
Malediivit 130,―
Malesia 235,―
Mali 180,―
Malta 255,―
Marokko 300,―
Martinique 285,―
Mauritania 170,―
Mauritius 200,―
Meksiko 240,―
Moldova 200,―
Monaco 355,―
Mongolia 250,―
Mosambik 190,―
Myanmar 175,―
Namibia 175,―
Neitsytsaaret (USA) 195,―
Nepal 190,―
Nicaragua 195,―
Niger 200,―
Nigeria 230,―
Norja 370,―
Norsunluurannikko 310,―
Oman 240,―
Pakistan 155,―
Panama 185,―
Papua-Uusi Guinea 250,―
Paraguay 180,―
Peru 295,―
Portugali 260,―
Puerto Rico 245,―
Puola 205,―
Qatar 275,―
Ranska 385,―
Romania 200,―
Ruanda 185,―
Ruotsi 310,―
Saksa 330,―
Salomonsaaret 125,―
Sambia 200,―
Samoa 195,―
San Marino 220,―
Sao Tome ja Principe 245,―
Saudi-Arabia 325,―
Senegal 200,―
Seychellit 300,―
Sierra Leone 165,―
Singapore 320,―
Slovakia 215,―
Slovenia 210,―
Somalia 130,―
Sri Lanka 150,―
St. Kitts ja Nevis 310,―
St. Lucia 280,―
St. Vincent ja Grenadiinit 300,―
Sudan 200,―
Surinam 200,―
Sveitsi 370,―
Swazimaa 200,―
Syyria 330,―
Tadzikistan 200,―
Taiwan 290,―
Tansania 150,―
Tanska 350,―
Thaimaa 280,―
Togo 200,―
Tonga 165,―
Trinidad ja Tobago 210,―
Tshekki 240,―
Tunisia 245,―
Turkki 220,―
Turkmenia 300,―
Uganda 180,―
Ukraina 240,―
Unkari 300,―
Uruguay 215,―
Uusi-Seelanti 270,―
Uzbekistan 240,―
Valkovenäjä 160,―
Vanuatu 150,―
Venezuela 255,―
Venäjä 310,―
Vietnam 185,―
Viro 175,―
Yhdysvallat 330,―
Zaire 270,―
Zimbabwe 125,―
Maa, jota ei ole erikseen mainittu 190,―

Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi on 24 tuntia työmatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä.

Päivärahan enimmäismäärä määräytyy sen maan tai alueen mukaan, missä matkavuorokausi ulkomailla päättyy. Jos matkavuorokausi päättyy laivalla tai lentokoneessa, määräytyy päiväraha sen maan tai alueen mukaan, josta laiva tai lentokone on viimeksi lähtenyt tai jonne se Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu.

Suomeen palattaessa palkansaajalla on oikeus puoleen viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksetusta ulkomaanpäivärahasta, jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kahdella tunnilla.

Jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kymmenellä tunnilla, palkansaajalla on oikeus viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksettuun ulkomaanpäivärahaan. Kotimaahan paluun jälkeen alkaneelta matkavuorokaudelta tai sen osalta maksettavan päivärahan enimmäismäärä määräytyy 11 §:n mukaan.

Palkansaajalla on oikeus kysymyksessä olevaa maata varten vahvistettuun päivärahaan, jos ulkomaille tehty työmatka on kestänyt vähintään 10 tuntia. Mikäli työmatkaan käytetty kokonaisaika jää alle 10 tunnin, suoritetaan päiväraha kotimaan matkojen säännösten ja markkamäärien mukaisesti.

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena on saanut ilmaisen tai matkalipun taikka hotellihuoneen hintaan sisältyneen ruoan, päiväraha maksetaan 50 prosentilla alennettuna. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan ulkomaanpäivärahan kysymyksessä ollen kahta ilmaista ateriaa.

Kun työmatka tehdään Suomen alueen ulkopuolelle siten, että työ tehdään Suomessa olevan työnantajan lukuun poikkeuksellisissa olosuhteissa ja palkansaaja palaa yöksi Suomen alueelle eikä työmatkasta suoriteta 11 §:n mukaista päivärahaa, on työmatkasta suoritettavan korvauksen enimmäismäärä 1 momentista poiketen 94 markkaa.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa on määrätty, Kostamuksen alueella tehdystä työmatkasta suoritettavan päivärahan enimmäismäärä on 184 markkaa.

13 §

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 38,50 markkaa.

Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 77,00 markkaa.

14 §

Työmatkasta päivärahan lisäksi suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä.

15 §

Yömatkarahan suorittaminen edellyttää, että päivärahaan oikeuttavasta matkavuorokaudesta vähintään 4 tuntia on kello 21.00―07.00 välisenä aikana ja että työnantaja ei järjestä palkansaajalle ilmaista majoitusta eikä suorita majoittumiskorvausta tai korvausta makuupaikasta. Yömatkarahan enimmäismäärä on 25 markkaa.

16 §

Mitä edellä on määrätty matkakustannusten korvauksesta, sovelletaan merityötuloa saaville verovelvollisille maksettaviin laissa verovapaiksi säädettyihin korvauksiin.

17 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995 ja sitä sovelletaan vuodelta 1995 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1994

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Erkki Laanterä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.