1330/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Asetus valtioneuvoston oikeuskanslerin ohjesäännön muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun valtioneuvoston oikeuskanslerin ohjesäännön (1697/92) 5 §:n 2 momentti, sekä

muutetaan 8 §:n 2 ja 3 momentti seuraavasti:

8 §

Jos virkamies tai muu valvontavaltaan kuuluva henkilö on syyllistynyt rangaistavaan tekoon, oikeuskansleri voi asettaa hänet syytteeseen.

Jos virhe on sen laatuinen, ettei se edellytä syytetoimia, tai jos virkamies muutoin on toiminut vastoin virkavelvollisuuksiaan tai laiminlyönyt niitä, oikeuskansleri voi antaa asian  omaiselle huomautuksen vastaisen varalle. Oikeuskansleri voi myös, asian laadun niin vaatiessa, kiinnittää asianomaisen huomiota lain tai hyvän hallintotavan mukaiseen menettelyyn.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.