1329/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (442/87) 11 §:n 1 momentti sekä

lisätään asetukseen uusi 14 a § ja 15 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

11 §

Tutkintolautakunnan antamaa todistusta suomen tai ruotsin kielen täydellisestä hallitsemisesta ei vaadita henkilöltä siinä kielessä, jolla hän on saanut koulusivistyksensä ja suorittanut korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa kypsyysnäytteen.


14 a §

Todistusta maan toisen kielen tyydyttävästä suullisesta ja kirjallisesta taidosta ei vaadita siltä, joka tässä kielessä on suorittanut ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvät sellaiset kieliopinnot, jotka osoittavat valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 1 §:n nojalla kaksikielisellä virka-alueella toimivalta korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa maan toisen kielen taitoa.

Todistusta maan toisen kielen hyvästä suullisesta ja kirjallisesta taidosta ei vaadita siltä, joka on siinä kielessä suorittanut 1 momentissa mainitut kieliopinnot vähintään arvosanalla hyvä.

15 §

Ammattikorkeakoulututkinnosta annettavaan todistukseen on merkittävä koulusivistyksen kieli sekä kieli, jossa asianomainen on suorittanut maan toisen kielen suullista ja kirjallista taitoa osoittavat kieliopinnot.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.