1308/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Laki luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista 23 päivänä joulukuuta 1977 annetun lain (1015/77) 2 §:n 13 kohta ja 5 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 13 kohta 21 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1209/90) ja 5 §:n 2 momentti 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1557/92), sekä

lisätään 2 §:ään uusi 14 kohta seuraavasti:

2 §

Korkotukilainoja voidaan antaa:


13) ulkomailla toteutettavaan ympäristönsuojelua edistävään investointiin, jolla on merkittävä vaikutus Suomen ympäristön tilaan; sekä

14) kasvihuoneyritysten ja avomaan puutarhaviljelmien tuotannollisista investoinneista johtuvien luottojen ja käyttöpääomaluottojen vakauttamiseen.

5  §

Edellä 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetuista lainoista hyväksyy korkotukilainoiksi vesiensuojeluinvestointien suorittamiseen annettavat lainat ympäristöministeriö sekä muut lainat maa- ja metsätalousministeriö ja korkohyvityksen suorittaa niiden osalta vesi- ja ympäristöhallitus. Edellä 2 §:n 5 ja 13 kohdissa tarkoitetut lainat hyväksyy korkotukilainoiksi ympäristöministeriö, 6 kohdassa tarkoitetut lainat liikenneministeriö sekä 8 kohdassa tarkoitetut lainat huoltovarmuuskeskus ja korkohyvityksen suorittaa niiden osalta valtiokonttori. Edellä 2 §:n 14 kohdassa tarkoitetut lainat hyväksyy korkotukilainoiksi maa- ja metsätalousministeriö ja korkohyvityksen suorittaa niiden osalta maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus. Muiden lainojen osalta lainan hyväksyy korkotukilainaksi ja korkohyvityksen maksaa asianomainen keskusvirasto. Asianomainen ministeriö voi myös oikeuttaa alaisensa keskusviraston tai piirihallintoviranomaisen hyväksymään korkotukilainaksi määrältään enintään 1 000 000 markan suuruisen edellä 2 §:n 2, 5, 6 ja 14 kohdassa tarkoitetun lainan.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella tarkemmin säädettävänä ajankohtana.

HE 164/94
MmVM 16/94

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.