1243/1994

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Asetus hotelli- ja ravintolaoppilaitoksista annetun asetuksen 19 ja 35 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan hotelli- ja ravintolaoppilaitoksista 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (492/87) 19 §:n 1 momentti ja 35  §:n 5 momentti,

näistä 35 §:n 5 momentti sellaisena kuin se on 14 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa asetuksessa (680/89), seuraavasti:

19 §

Opetussuunnitelman valtakunnallisista perusteista tulee käydä ilmi koulutuksen tavoitteet, tutkinnon muodostumisen perusteet, opintojen jakautuminen pakollisiin, valinnaisiin ja vapaavalintaisiin opintoihin, pakollisten ja valinnaisten opintojen tavoitteet ja laajuudet sekä arvioinnin perusteet.


35 §

Opettajan virkaan tai toimeen vaaditaan lisäksi vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajankoulutuksen pedagogiset opinnot tai aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot, jollei opettajankoulutus sisälly tutkintoon. Opettajan viran tai toimen haltijalta, joka pääsääntöisesti toimii opinto-ohjaajana tai erityisopettajana vaaditaan lisäksi opetusministeriön hyväksymät opinnot.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Henkilö, jolla tämän asetuksen voimaan tullessa on kelpoisuus hotelli- ja ravintolaoppilaitoksen opettajan virkaan tai toimeen, on edelleen kelpoinen mainittuun virkaan tai toimeen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.