1241/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Asetus Rauman merenkulkuoppilaitoksen palokoulutuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan asetuksen nimi, 5 §, 6 §:n 1 momentti, 7 §:n 2 momentin 2 kohta ja 10 § seuraavasti:

Asetus

palokoulutuskeskuksesta

5 §

Palokoulutuskeskusta johtaa ja hoitaa Kotkan tekniikan, puutalouden ja merenkulun opiston johtokunnan alaisena johtoryhmä ja palokoulutuskeskuksen johtaja sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään.

6 §

Palokoulutuskeskuksen johtoryhmään kutsuu opetushallitus neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan merenkulkuhallituksen, valtion palo-opiston ja puolustusvoimien edustajat. Johtoryhmään kuuluvat lisäksi Helsingin laivastoaseman päällikkö ja Kotkan tekniikan, puutalouden ja merenkulun opiston edustaja, jotka toimivat vuorovuosin johtoryhmän puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana. Lisäksi johtoryhmään kuuluu koulutuskeskuksen johtaja.


7 §

Tässä tarkoituksessa johtoryhmän tulee:


2) tehdä vuosittain kouluttajia kuultuaan palokoulutuskeskuksen talousarvioehdotus ja toimittaa se Kotkan tekniikan, puutalouden ja merenkulun opistolle;


10 §

Palokoulutuskeskuksessa on johtajana toimiva paloinsinöörin virka sekä opettajan, harjoitusmestarin ja palomiehen virkoja. Lisäksi koulutuskeskuksessa voi olla muita tarpeellisia virkamiehiä ja tuntiopettajia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.