1240/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Asetus Rauman merenkulkuoppilaitoksen laivasimulaattorikeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan asetuksen nimi, 5 §, 6 §:n 1 momentti, 7 §:n 2 momentin 2 kohta ja 10 § seuraavasti:

Asetus

laivasimulaattorikeskuksesta

5 §

Laivasimulaattorikeskusta johtaa ja hoitaa Kotkan tekniikan, puutalouden ja merenkulun opiston johtokunnan alaisena johtoryhmä ja laivasimulaattorikeskuksen johtaja sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään.

6 §

Opetushallitus nimeää laivasimulaattorikeskuksen johtoryhmään vähintään viisi jäsentä enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Yhden jäsenistä nimeää merenkulkuhallitus, yhden Helsingin teknillinen korkeakoulu ja yhden valtion teknillinen tutkimuskeskus. Johtoryhmään kuuluvat lisäksi Kotkan tekniikan, puutalouden ja merenkulun opiston edustaja sekä laivasimulaattorikeskuksen johtaja. Opetushallitus nimeää johtoryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.


7 §

Tässä tarkoituksessa johtoryhmän tulee:


2) tehdä laivasimulaattorikeskuksen talousarvioehdotus kouluttajia ja teknistä henkilökuntaa kuultuaan ja toimittaa se Kotkan tekniikan, puutalouden ja merenkulun opistolle sekä valtion teknillisen tutkimuskeskuksen laivatekniikan laboratoriolle;


10 §

Laivasimulaattorikeskuksessa voi olla työsuhteinen johtaja sekä yliopettajan ja laboratorioinsinöörin virkoja. Lisäksi keskuksessa voi olla muita tarpeellisia virkamiehiä ja tuntiopettajia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.