1229/1994

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Laki leimaverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään väliaikaisesti 6 päivänä elokuuta 1943 annettuun leimaverolakiin (662/43) uusi 50 e § sekä 47 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 28 päivänä joulukuuta 1984, 20 päivänä joulukuuta 1991 ja 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetuilla laeilla (979/84, 1555/91 ja 519/94), uusi 4 momentti seuraavasti:

47  §

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös velkakirjaan sekä shekkitili- tai muuhun lainasopimukseen, joka annetaan Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:lle tai sen tytäryhtiölle Suomen Säästöpankki ― SSP Oy:lle.

50 e  §

Saamistodistetta annettaessa suoritettavasta leimaverosta vapaa on Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n antama ja Suomen Säästöpankki ― SSP Oy:n emoyhtiölleen Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:lle antama velkakirja tai muu saamistodiste.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1999.

Lakia sovelletaan lain voimassaoloaikana annettuihin saamistodisteisiin.

HE 277/94
VaVM 69/94

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.