1212/1994

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Laki työttömyysturvaetuuksien poikkeuksellisesta tarkistamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1  §

Sen estämättä, mitä työttömyysturvalain 25 §:ssä säädetään lain markkamäärien tarkistamisesta palkkatason muutosta vastaavassa suhteessa, lain 22 §:ssä mainitun peruspäivärahan täyden määrän 108 markan sijasta sovelletaan väliaikaisesti 118 markkaa.

2  §

Sen estämättä, mitä työttömyysturvalain 25 §:ssä säädetään lain markkamäärien tarkistamisesta palkkatason muutosta vastaavassa suhteessa, lain 24 §:ssä mainitun lapsikorotuksen 22 markan markkamäärän sijasta sovelletaan väliaikaisesti 24 markkaa, 32 markan markkamäärän sijasta sovelletaan väliaikaisesti 35 markkaa ja 41 markan markkamäärän sijasta sovelletaan väliaikaisesti 45 markkaa.

3  §

Sen estämättä, mitä laissa työttömyysturvalain 25 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta (1270/93) ja työttömyysturvalain 25 §:ssä säädetään lain markkamäärien tarkistamisesta palkkatason muutosta vastaavassa suhteessa, mainitun palkkatason suhteellisesta muutoksesta vähennetään 3,0 prosenttiyksikköä.

4 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Lain 3 § on voimassa vuoden 1995 loppuun. Lain 1 ja 2 §:ssä säädettyjä markkamääriä sovelletaan siihen asti, kunnes seuraavan kerran, ottaen huomioon myös 3 §:n säännös, työttömyysturvalain 25 §:n mukaan on tehtävä markkamäärien tarkistus asetuksella.

HE 178/94
StVM 31/94

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.