1208/1994

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Laki hevostalouslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 20 päivänä elokuuta 1993 annetun hevostalouslain (796/93) 10 § sekä

muutetaan 1 ja 9 §, 11 §:n 1 momentti sekä 13 § seuraavasti:

1  §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan hevoseläinten (jäljempänä hevosten) jalostus- ja kilpailutoimintaan sekä hevosten ja näiden alkioiden ja sukusolujen käsittelyyn, kauppaan, maahantuontiin ja vientiin.

9 §
Hevosten maahantuonti ja vienti

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat määräykset hevosten sekä näiden alkioiden ja sukusolujen maahantuonnista ja viennistä.

11 §
Viranomaiset

Maa- ja metsätalousministeriö valvoo hevosten jalostusta, maahantuontia, vientiä, kauppaa ja kilpailutoimintaa. Ministeriön ohella tullilaitos valvoo 9 §:ssä tarkoitettua maahantuontia ja vientiä.


13 §
Laiton maahantuonti

Jos hevosen taikka sen sukusolujen tai alkioiden maahantuonti ei ole 9 §:n nojalla sallittua, hevonen taikka sukusolut tai alkiot on palautettava. Sukusolut tai alkiot voidaan myös hävittää. Maahantuoja vastaa palautus- ja hävittämiskustannuksista.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 144/94
MmVM 19/94

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.