1197/1994

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Asetus valtiontalouden tarkastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä kumotaan valtiontalouden tarkastuksesta 19 päivänä maaliskuuta 1993 annetun asetuksen (267/93) 26 § sekä muutetaan 14 §:n 2 momentti, 15 §, 16 §:n 1 momentti ja 17 § seuraavasti:

14 §

Lisäksi vaaditaan:

1) pääjohtajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys julkiseen talouteen ja valtion hallintoon; sekä

2) tarkastusneuvokselta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys julkiseen talouteen ja valtion hallintoon; yhden tarkastusneuvoksen tulee lisäksi olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut.

15 §

Pääjohtajan nimittää virkaan tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta. Muut virkamiehet nimittää pääjohtaja.

16 §

Virkavapauden myöntää:

1) pääjohtajalle enintään yhdeksi vuodeksi valtiovarainministeriö ja yli yhdeksi vuodeksi valtioneuvosto; sekä

2) muille virkamiehille pääjohtaja.


17 §

Määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittää se, joka 16 §:n 1 momentin mukaan myöntää virkavapauden.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.