1183/1994

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Laki Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien vaalista eduskunnassa

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 69 §:n 1 momentissa määrätyllä tavalla, säädetään:

1  §

Siihen saakka, kunnes ensimmäisissä Euroopan parlamentin edustajien vaaleissa valittujen edustajien valtakirjat on hyväksytty Euroopan parlamentissa, toimivat Suomesta valittuina edustajina Euroopan parlamentissa ne 16 henkilöä, jotka eduskunta valitsee keskuudestaan. Jos eduskunta ei ole valittavista yksimielinen, toimittavat vaalin valitsijamiehet. Jos nämä eivät ole valittavista yksimielisiä, vaali toimitetaan suhteellisen vaalitavan mukaan. Vastaavaa menettelyä käyttäen täytetään avoimeksi joutunut edustajan paikka.

2  §

Valtioneuvoston jäsen ei voi olla edustajana Euroopan parlamentissa.

Jos eduskunnan valitsema edustaja menettää vaalikelpoisuutensa tai jos hänet nimitetään tai valitaan valtiopäiväjärjestyksen 8 tai 9 §:ssä mainittuun virkaan tai toimeen taikka valtioneuvoston jäseneksi, lakkaa hänen edustajantoimensa. Sama koskee niitä tehtäviä, jotka mainitaan päätökseen (76/787/EHTY, ETY, Euratom) liittyvän edustajien valitsemisesta edustajakokoukseen yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 6 artiklassa.

3  §

Eduskunnan puhemies antaa eduskunnan valitsemalle edustajalle valtakirjan, joka kuuluu seuraavasti:

''Eduskunta on . . . päivänä . . . . . . . .kuuta . . . . . . . . valinnut . . . . . . . . . . asuvan NN:n olemaan edustajana Euroopan parlamentissa parlamentin seuraavan kokouksen alusta lukien, kunnes ensimmäisissä Suomessa toimitetuissa Euroopan parlamentin edustajien vaaleissa valittujen edustajien valtakirjat on Euroopan parlamentissa hyväksytty.

Tämä todistus on edustajan valtakirjana.''

Paikka ja aika.

4  §

Euroopan parlamentin edustajien vaalit toimitetaan ensimmäisen kerran kunnallisvaalien yhteydessä sunnuntaina 20 päivänä lokakuuta 1996 sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään.

5  §

Tämä laki tulee voimaan 19 päivänä joulukuuta 1994.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 297/94
PeVM 8/94
Päätös 76/787/EHTY, ETY, Euratom;
EYVL N:o L 278, 8.10.1976, s. 1

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.