1180/1994

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1994

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta sairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa

Sosiaali– ja terveysministeriö on työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa 19 päivänä elokuuta 1994 annetun lain (761/94)1 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Sen estämättä, mitä sairausvakuutusasetuksen 8 §:ssä säädetään, vähennetään asetuksen 10 §:n mukaisesti selvitetyistä työ- tai virkasuhteessa saaduista työtuloista 4,5 prosenttia.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1994

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Hallitusneuvos toimistopäällikkönä
Tuulikki Haikarainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.