1163/1994

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1994

Liikenneministeriön päätös ETA:n sekakomitean 28 päivänä lokakuuta 1994 tekemän päätöksen numero 21/94 voimaansaattamisesta

Liikenneministeriö on valtioneuvostosta annetun lain (78/22) 3 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on 10 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1118/93) ja valtioneuvoston ohjesäännön (995/43) 22 §:n 5 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on 16 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa asetuksessa (574/89), päättänyt:

1  §

ETA:n sekakomitean 28 päivänä lokakuuta 1994 tekemä päätös numero 21/94, joka koskee ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamista, tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1994 niin kuin siitä on sovittu.

2  §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1994.

(Teksti on julkaistu sopimussarjan ETA-osastonniteessä 54/94)

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1994

Liikenneministeri
Ole Norrback

Vanhempi hallitussihteeri
Aila Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.