1161/1994

Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1994

Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa (28/72) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta

Valtioneuvosto on 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun opintotukilain (65/94) 51 §:n 3 momentin 2 kohdan ja 14 päivänä tammikuuta 1972 annetun opintotukilain (28/72) 7 ja 8 §:n nojalla opetusministeriön esittelystä päättänyt:

1  §
Opintolainan enimmäiskorko

Opintolainan enimmäiskorko on 8,1 prosenttia.

2  §
Valtion maksama korkotuki sekä lainansaajan korko-osuus

Valtion luottolaitoksille korkotuen alaisista opintolainoista maksaman korkotuen määrä on 3,85 prosenttia.

Lainansaajan korko-osuus on 4,25 prosenttia.

3  §
Valtion suorittama hoitokorvaus

Opintotukilain 8 §:ssä tarkoitettu hoitokorvaus sisältyy 1 §:ssä tarkoitettuun enimmäiskorkoon.

4  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995 ja se on voimassa vuoden 1995 loppuun.

Tällä päätöksellä kumotaan 17 päivänä maaliskuuta 1994 annettu valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa tarkoitettujen määrien vahvistamisesta (223/94).

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1994

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Neuvotteleva virkamies
Leena Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.