1157/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista 10 päivänä joulukuuta 1976 annetun lain (955/76) 1 §:n 3 momentti ja 2 a §,

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 3 momentti 14 päivänä kesäkuuta 1985 annetussa laissa (469/85) ja 2 a § 20 päivänä toukokuuta 1983 annetussa laissa (448/83), sekä

muutetaan 2 §, sellaisena kuin se on mainitussa 14 päivänä kesäkuuta 1985 annetussa laissa, seuraavasti:

2  §

Yleisestä liikenteestä kunnalle suoritettavat maksut saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

HE 37/94
LiVM 11/94

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.