1156/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Laki yksityisistä yleisistä satamista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1  §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan yksityisiin yleisiin satamiin.

Tätä lakia ei sovelleta yleisiin satamiin, joihin sovelletaan kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annettua lakia (955/76).

2  §
Yksityisen yleisen sataman määritelmä

Tässä laissa yksityisenä yleisenä satamana pidetään yksityistä kauppamerenkulkuun käytettävää satamaa, joka välittää kaikkea sataman olosuhteisiin soveltuvaa liikennettä rajoittamatta sataman käyttöä ja palveluiden tarjontaa muutoin kuin yleisen turvallisuuden ja järjestyksen kannalta välttämättömistä syistä.

3 §
Perustamislupa

Yksityisen yleisen sataman perustamiseen tai sen olennaiseen laajentamiseen on saatava valtioneuvoston yleisistunnon lupa.

Lupa voidaan myöntää, mikäli siihen on perusteltua aihetta.

Luvassa voidaan asettaa sataman perustamiselle tarpeellisia ehtoja.

4  §
Satamajärjestys

Satamalle on hyväksyttävä satamajärjestys. Satamajärjestykseen tulee ottaa tarpeelliset määräykset sataman käyttämisestä ja satama-alueella noudatettavasta järjestyksestä.

Satamajärjestyksen hyväksyy kunnanvaltuusto.

5  §
Satamajärjestyksen rikkominen

Satamajärjestyksessä voidaan sen rikkomisesta määrätä sakko. Sakkoon tuomitsee yleinen alioikeus.

6 §
Satamassa perittävät maksut

Satamanpitäjällä on oikeus periä satamassa sataman käyttämisestä maksua.

7  §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Toiminnassa olevaan yksityiseen yleiseen satamaan tulee hyväksyä vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta tässä laissa tarkoitettu satamajärjestys.

Sellaiseen satamaan, johon sovelletaan tämän lain säännöksiä ja johon on aikaisemmin vahvistettu tai hyväksytty kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annetussa laissa tarkoitettu satamajärjestys, ei ole tarpeen, ellei sataman toiminta olennaisesti muutu, hyväksyä uutta satamajärjestystä.

HE 37/94
LiVM 11/94

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.