1154/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Asetus torjunta-aineasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan 24 päivänä helmikuuta 1984 annetun torjunta-aineasetuksen (211/84) 2 §:n 2 momentti, 3 §:n 1 momentti ja 5 §:n 1 momentin 3 kohta, sellaisina kuin ne ovat 28 päivänä elokuuta 1992 annetussa asetuksessa (842/92), seuraavasti:

2 §

Torjunta-ainelautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla torjuntaaineasioissa puolueettomiksi katsottavia, määrää valtioneuvosto. Lautakunnan jäsenten tulee edustaa maa- ja metsätalousministeriötä, vesijä ympäristöhallitusta, kasvintuotannon tarkastuskeskusta, elintarvikevirastoa, sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskusta ja työministeriötä.

3 §

Torjunta-ainelautakunnalla on työjaosto, johon kuuluvat lautakunnan puheenjohtaja ja lautakunnassa maa- ja metsätalousministeriötä, vesi- ja ympäristöhallitusta ja sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskusta edustavat jäsenet.


5 §

Torjunta-aineiksi tarkoitettujen valmisteiden hyväksymisen edellytysten selvittämiseksi ovat jäljempänä mainitut valtion viranomaiset ja laitokset maatilahallituksen pyynnöstä velvolliset suorittamaan tällaisten valmisteiden tarkastuksia ja arviointeja sekä antamaan niistä lausuntonsa seuraavasti:


3) valmisteiden terveysvaikutusten arvioimisen sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus;Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1994.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.