1146/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisena on sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, jonka tehtävänä on alkoholilain (1143/94), kemikaalilain (744/89) ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain (693/76) edellyttämä valvonta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus hoitaa lisäksi ne muut tehtävät, jotka laissa tai asetuksessa taikka niiden nojalla sen tehtäväksi säädetään tai määrätään, sekä ne tehtävät, jotka sosiaali- ja terveysministeriö sille määrää.

2 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksella voi olla johtokunta ja lautakuntia, joiden tehtävistä, kokoonpanosta ja asettamisesta säädetään asetuksella.

3 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen johtokunnan jäseneen, keskuksen palveluksessa olevaan sekä sen asiantuntijana toimivaan sovelletaan, mitä rikoslain 40 luvussa säädetään virkamiehestä ja julkisyhteisön työntekijästä.

4 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

5 §

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1994.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen virkojen ja tehtävien täyttämiseksi sekä muihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen toiminnan aloittamiseksi lain tullessa voimaan. Ylijohtajan virka voidaan täyttää ensimmäisen kerran ennen lain voimaantuloa.

Virkoja ensimmäistä kertaa täytettäessä virkamiehet nimitetään ylijohtajan virkaa lukuun ottamatta sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukseen 1 päivästä marraskuuta 1994 perustettavat virat saadaan täyttää ensimmäisellä kerralla niitä haettavaksi julistamatta.

6 §

Mitä ennen tämän lain voimaantuloa annetussa säädöksessä säädetään tai määrätään sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle 1 §:n mukaan kuuluvien tehtävien osalta sosiaali- ja terveysministeriöstä, alkoholiyhtiöstä, sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta, sosiaali- ja terveyshallituksesta tai lääkintöhallituksesta, koskee tämän lain tultua voimaan vastaavasti sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskusta.

HE 119/94
StVM 32/94
SuVM 3/94

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.