1145/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Laki keskioluesta annetun lain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Täten kumotaan keskioluesta 26 päivänä heinäkuuta 1968 annettu laki (462/68) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

3 §

Kunnanvaltuuston keskioluesta annetun lain (462/68) nojalla antama suostumus vähittäismyyntiin ja anniskeluun jää edelleen voimaan alkoholilain (1143/94) 12 ja 20 §:n tarkoittamana suostumuksena.

Keskioluesta annetun lain ja sen nojalla annettujen säännösten perusteella annettu oikeus, lupa sekä suostumus jää edelleen voimaan asianomaisessa päätöksessä mainituksi ajaksi alkoholilain (1143/94) tarkoittamana oikeutena, lupana ja suostumuksena siten, että se koskee käymisteitse valmistettua enintään 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävää alkoholijuomaa. Tällä lailla kumotaan kuitenkin tällaiseeen oikeuteen, lupaan sekä suostumukseen liittyvät keskioluesta annetun lain nojalla annetut määräykset ja yleiset lupaehdot ja näihin sovelletaan alkoholilain (1143/94) nojalla annettuja säännöksiä, määräyksiä ja asetettuja ehtoja. Oikeuteen, lupaan sekä suostumukseen liittyvät keskioluesta annetun lain nojalla annetut erityisehdot jäävät voimaan siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa alkoholilain (1143/94) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten kanssa.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä oleva asia käsitellään ja ratkaistaan alkoholilain (1143/94) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti.

HE 119/94
StVM 32/94
SuVM 3/94

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.