1140/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Laki Suomen kalastusvyöhykkeestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä marraskuuta 1974 Suomen kalastusvyöhykkeestä annetun lain (839/74) 2 ja 3 § seuraavasti:

2 §

Suomen valtiolla on kalastusvyöhykkeellä yksinomainen oikeus määrätä kalastuksesta ja valvoa sitä sekä suorittaa muitakin alueen kalaston säilyttämiseksi ja lisäämiseksi sekä kalastusolojen järjestämiseksi ja kehittämiseksi tarpeellisia toimenpiteitä, ellei Euroopan yhteisön asetuksista tai voimassa olevista kansainvälisistä sopimuksista muuta johdu.

3 §

Oikeudesta kalastuksen harjoittamiseen kalastusvyöhykkeellä on voimassa, mitä kalastus  lain 6 §:ssä ja Euroopan yhteisön yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevissa säännöksissä säädetään tai niiden nojalla määrätään tai mitä vieraan valtion kanssa on sovittu. Sisäisten aluevesien ulkorajaan rajoittuvalla 12 meripeninkulman sisäpuolella sijaitsevalla alueella ei kuitenkaan sovelleta, mitä Euroopan yhteisön yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevissa säännöksissä säädetään kalastusoikeudesta.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 167/94
MmVM 22/94

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.