Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1136/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Asetus kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä ja soveltamisesta annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Haagissa 14 päivänä toukokuuta 1954 tehty kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskeva yleissopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 3 päivänä toukokuuta 1994, ja yleissopimukseen liittyvä pöytäkirja, jonka eräät määräykset on hyväksytty 15 päivänä heinäkuuta 1994 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (1135/94), ja joihin liittymisestä tasavallan presidentti on päättänyt niin ikään 15 päivänä heinäkuuta 1994 ja joita koskeva liittymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön pääjohtajan huostaan 16 päivänä syyskuuta 1994, tulevat voimaan 16 päivänä joulukuuta 1994 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä ja pöytäkirjan soveltamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1994 annettu laki (1135/94) ja tämä asetus tulevat voimaan 16 päivänä joulukuuta 1994.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 93/94)

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri
Heikki Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.