1127/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Asetus raha-automaattiasetuksen 14 §:n muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun raha-automaattiasetuksen (676/67) 14 §:n 4 kohta, sellaisena kuin se on 28 päivänä lokakuuta 1985 annetussa asetuksessa (825/85) seuraavasti:

14 §

Syyskokouksessa:


4) valitaan 25 §:ssä mainittujen tilintarkastajien lisäksi yhdistyksen tilinpäätöstä, kirjanpitoa ja hallintoa tarkastamaan kolme tilintarkastajaa ja kolme varatilintarkastajaa kalenterivuodeksi; sekäTämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Toimenpiteisiin tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi voidaan ryhtyä ennen asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.