1114/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Laki ennakkoperinnän korotuksesta verotulojen tilityksissä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1  §

Poiketen siitä, mitä veronkantolain 16 §:ssä säädetään, veronsaajille tehtävissä tilityksissä korotuksen laskennassa käytettävä ennakonpalautusosuus määrätään tämän lain mukaisesti.

2  §

Veronkantolain 16 §:n 3 momentissa tarkoitettu veronsaajan ennakonpalautusosuus saadaan, kun kunnittain lasketusta ennakonpalautusten yhteismäärästä vähennetään kunnittain laskettu vuosien 1993, 1994 ja 1995 veroasteikkolakien mukainen ennakkoperinnän korotus (yliennakko). Saatu erotus jaetaan kunkin veronsaajan hyväksi maksuunpantujen verojen suhteessa.

Laskettaessa määriä, joille korotus lasketaan, valtion osuuteen lisätään 1 momentissa tarkoitettu yliennakko.

3  §

Tätä lakia sovellettaessa yliennakon yhteismääränä pidetään 1 250 miljoonaa markkaa verovuodelta 1993 ja 950 miljoonaa markkaa verovuosilta 1994 ja 1995. Yhteismäärä jaetaan kunnittaisiin osuuksiin asianomaisen vuoden ennakkoperinnässä laskettujen yliennakon kunnittaisten määrien suhteessa.

4  §

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1994.

Lakia sovelletaan verovuosilta 1993―1995 veronsaajille tehtävissä maksuunpanotilityksissä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 236/94
VaVM 65/94

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.