1113/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Laki veronkantolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain (611/78) 14 §:n 2 momentti ja 15 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin niistä 15 §:n 1 momentti on 4 päivänä heinäkuuta 1980 annetussa laissa (526/80), sekä

lisätään 10 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 1 päivänä marraskuuta 1991 annetulla lailla (1301/91), uusi 4 momentti seuraavasti:

10  §

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, verovuodelta 1993 palautettava ennakko kuitataan verojäämän suoritukseksi 31 päivänä joulukuuta 1994.

14  §

Jako-osuuksia tarkistetaan, jos perusteiden olennaisten muutosten arvioidaan muuttavan vahvistettuja jako-osuuksia. Tarkistaminen on viimeistään tehtävä joko verovuoden viimeiseltä kuukaudelta tilitettävien ennakonpidätysten tilittämisen yhteydessä tai edellisen verovuoden verotuksen päättymiskuukautta toiseksi seuraavana kuukautena tehtävän tilityksen yhteydessä siitä riippuen, kumpi näistä ajankohdista on myöhäisempi. Ennen jako-osuuksien vahvistamista ja tarkistamista valtiovarainministeriön on kuultava kuntien keskusjärjestöä, kirkkohallitusta, ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallitusta ja kansaneläkelaitosta.


15  §

Kertynyt maksuunpantu ennakonpidätys tilitetään veronsaajille kuukausittain edellä 14 §:ssä tarkoitettujen jako-osuuksien mukaan.Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1994.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 235/94
VaVM 64/94

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.