1104/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään yhtiöveron hyvityksestä 29 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1232/88) 9 §:ään, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1542/92), uusi 2 momentti seuraavasti:

9 §

Täydennysveroa ei määrätä siltä osin kuin:

1) verovuodelta jaettavaksi päätetyn osingon määrä ei ylitä yhtiön verovuonna vieraasta valtiosta saamien Suomen verosta vapautettujen osinkojen määrää, johon ei lueta vieraassa valtiossa osingosta suoritettua veroa, ja

2) osingonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen yhteisö, jolla ei ole oikeutta yhtiöveron hyvitykseen ja joka on 1 kohdassa tarkoitetun verovuoden päättyessä välittömästi omistanut vähintään 25 prosenttia osinkoa jakavan yhtiön pääomasta; tässä kohdassa tarkoitettuna osingonsaajana ei pidetä yhteisöä, joka on Suomessa asuvien välittömässä tai välillisessä määräämisvallassa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1995 toimitettavassa verotuksessa. Lakia sovelletaan vieraasta valtiosta 1 päivänä tammikuuta 1995 ja sen jälkeen saatuihin osinkoihin.

HE 156/94
VaVM 57/94

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.