1102/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen lykkäyksen ehdoista

Valtiovarainministeriö on 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun kiinteistöverolain (654/92) 37 §:n,

12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 125 §:n 5 momentin ja 126 a §:n 4 momentin, sellaisina kuin ne ovat, 125 §:n 5 momentti 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetussa laissa (609/94) ja 126 a §:n 4 momentti 1 päivänä marraskuuta 1991 annetussa laissa (1317/91),

rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 11 päivänä elokuuta 1978 annetun lain (627/78) 22 §:n, sellaisena kuin se on 30 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa laissa (616/89),

26 päivänä marraskuuta 1993 annetun kirkkolain (1054/93) 15 luvun 3 §:n 2 momentin,

8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/56) 18 §:n, sellaisena kuin se on 12 päivänä joulukuuta 1958 annetussa laissa (486/58),

4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 38 §:n,

28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 28 §:n 3 ja 4 momentin sekä 49 §:n 1 momentin, sellaisina kuin niistä ovat 28 §:n 4 momentti 6 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (610/82) ja 28 §:n 3 momentti sekä 49 §:n 1 momentti 28 päivänä kesäkuuta 1985 annetussa laissa (542/85),

työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain (366/63) 14 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1985 annetussa laissa (543/85),

12 päivänä heinäkuuta 1940 annetun perintö- ja lahjaverolain (378/40) 53 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on 29 päivänä huhtikuuta 1994 annetussa laissa (318/94),

22 päivänä maaliskuuta 1991 annetun liikevaihtoverolain (559/91) 128 §:n 1 ja 2 momentin,

30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/93) 211 §:n 1 ja 2 momentin,

eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta 20 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain (664/66) 7 §:n, sellaisena kuin se on 23 päivänä lokakuuta 1992 annetussa laissa (928/92),

3 päivänä heinäkuuta 1974 annetun valmisteverotuslain (558/74) 42 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetussa laissa (622/94),

14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun tulliverolain (575/78) 26 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on 18 päivänä helmikuuta 1994 annetussa laissa (136/94),

auto- ja moottoripyöräverosta 14 päivänä marraskuuta 1967 annetun lain (482/67) 18 §:n 3 momentin ja 21 §:n 1 momentin, näistä 18 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa laissa (654/93),

moottoriajoneuvoverosta 30 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain (722/66) 32 a §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1985 annetussa laissa (548/85),

polttoainemaksusta 13 päivänä huhtikuuta 1993 annetun lain (337/93) 15 §:n 3 momentin,

6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 99 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa (620/93),

26 päivänä kesäkuuta 1992 annetun arpajaisverolain (552/92) 18 §:n 3 momentin,

6 päivänä marraskuuta 1992 annetun tilauslentoverolain (976/92) 19 §:n 3 momentin, sekä

19 päivänä tammikuuta 1990 annetun luottoverolain (48/90) 25 §:n 3 momentin nojalla päättänyt:

1  §

Tämän päätöksen ehtoja sovelletaan myönnettäessä lykkäystä verojen, tullin, maksujen tai vastaavien määrien suorittamiselle sen mukaan kuin erikseen säädetään.

2  §

Lykkäys myönnetään ehdoin, että lykätyn määrän suorittamisesta annetaan hyväksyttävä vakuus. Lykkäys voidaan kuitenkin myöntää vakuutta vaatimatta, jos maksettavaksi jäävän määrän vähäisyys, lykkäysajan lyhyys tai muut erityiset syyt antavat siihen aiheen.

Lääninveroviraston kannettavina oleville veroille ja maksuille myönnetään vakuutta vaatimatta lykkäystä ainoastaan ehdolla, että lykkäys ei estä veronkuittausta lykätyn määrän sekä sille mahdollisesti perittävän koron suoritukseksi.

3  §

Verolle, tullille, maksulle tai vastaavalle määrälle, jonka suorittamiselle on myönnetty lykkäystä, peritään lykkäysajalta korkoa 12 prosentin vuotuisen korkokannan mukaan. Erityisen painavista kohtuussyistä lykkäys voidaan kuitenkin myöntää ilman korkoa.

Jos lykätylle määrälle olisi samalta ajalta perittävä sekä lykkäyskorkoa että viivästyskorkoa ja jäämämaksua, peritään tältä ajalta vain viivästyskorko ja jäämämaksu.

4  §

Tämä päätös tulee voimaan 12 päivänä joulukuuta 1994.

Päätöstä sovelletaan niihin lykkäyksiin, jotka myönnetään päätöksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Tällä päätöksellä kumotaan eräiden verojen lykkäyksen ehdoista 4 päivänä maaliskuuta 1992 annettu valtiovarainministeriön päätös (204/92).

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Tp. ylitarkastaja
Timo Räbinä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.