1098/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Laki kotimaisesta öljykasvituotannosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kotimaisesta öljykasvituotannosta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (675/92) 1 §:n 1 momentti ja 6 §:n 1 momentti sekä

lisätään lakiin uusi 2 a ja 4 a § seuraavasti:

1 §
Yleiset säännökset

Kotimaisen öljykasvituotannon turvaamiseksi maksetaan valtion talousarvion puitteissa hinnanalennuskorvausta ja vuonna 1994 korvausta ylimääräisistä hankintakustannuksista sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.


2 a  §
Hinnanalennuskorvauksen määrä vuonna 1994

Poiketen siitä, mitä muualla tässä laissa on säädetty hinnanalennuskorvauksesta ja sen maksamisesta, voidaan satovuoden 1994/95 öljykasvisadon osalta maksaa hinnanalennuskorvausta ja korvausta ylimääräisistä hankintakustannuksista enintään 360 miljoonaa markkaa siten, että korvaukset maksetaan kokonaisuudessaan vuoden 1994 loppuun mennessä.

4 a  §
Ylimääräisistä hankintakustannuksista maksettava korvaus

Hinnanalennuskorvauksen maksamista varten valtion talousarvioon osoitetuista varoista voidaan satovuoden 1994/95 osalta maksaa korvausta myös öljykasvinsiementen ylimääräisistä hankintakustannuksista enintään 2,2 miljoonaa markkaa. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa korvauksen perusteet sekä antaa ohjeet korvauksen hakemisesta.

Mitä tässä laissa on säädetty hinnanalennuskorvauksesta, on soveltuvin osin noudatettava myös ylimääräisistä hankintakustannuksista maksettavaan korvaukseen.

6 §
Hinnanalennuskorvauksen ottaminen valtion talousarvioon

Tässä laissa tarkoitettujen hinnanalennuskorvausten ja ylimääräisten hankintakustannuskorvausten maksamista varten osoitetaan valtion talousarvioon vuonna 1994 431 miljoonaa markkaa.Tämä laki tulee voimaan 14 päivänä joulukuuta 1994.

HE 260/94
MmVM 27/94

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.