1097/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Laki kotimaisesta tärkkelystuotannosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kotimaisesta tärkkelystuotannosta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (674/92) 5 §:n 1 momentti sekä

lisätään lakiin uusi 2 a § seuraavasti:

2 a §
Tärkkelystuen määrä satovuonna 1994/95

Poiketen siitä, mitä muualla tässä laissa on säädetty perunatärkkelystuesta ja sen maksamisesta, voidaan kotimaassa tuotetusta perunasta valmistetulle perunatärkkelykselle satovuoden 1994/95 osalta tukea maksaa enintään 67 miljoonaa markkaa siten, että tuki maksetaan kokonaisuudessaan vuoden 1994 loppuun mennessä.

5 §
Tärkkelystuen ottaminen valtion talousarvioon

Tässä laissa tarkoitetun tärkkelystuen maksamista varten osoitetaan valtion talousarvioon vuonna 1994  95,4 miljoonaa markkaa.Tämä laki tulee voimaan 14 päivänä joulukuuta 1994.

HE 260/94
MmVM 27/94

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.