1096/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Laki sokerilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä elokuuta 1992 annetun sokerilain (673/92) 6 §:n 1 momentti sekä

lisätään lakiin uusi 5 a § seuraavasti:

5 a §
Hinnanalennuskorvaus vuonna 1994

Poiketen siitä, mitä muualla tässä laissa on säädetty hinnanalennuskorvauksesta ja sen maksamisesta, voidaan vuoden 1994 sokerijuurikassadon osalta maksaa hinnanalennuskorvausta enintään 203 miljoonaa markkaa siten, että hinnanalennuskorvaus maksetaan kokonaisuudessaan vuoden 1994 loppuun mennessä.

Joulukuun 1994 aikana myydyn sokerin osalta määräytyvä hinnanalennuskorvaus maksetaan sokeriraaka-aineen kotimaisen hinnan ja Euroopan unionin alueella yleisesti noudatettavan hinnan välisen erotuksen suuruisena.

Jos vuoden 1995 alussa varastoissa olevan sokerin hintataso on alempi kuin Euroopan unionissa, vähennetään hinnanalennuskorvausta erotusta vastaavalla määrällä.

6 §
Hinnanalennuskorvauksen ottaminen valtion talousarvioon

Tässä laissa tarkoitettujen hinnanalennuskorvausten maksamista varten osoitetaan valtion talousarvioon 413 miljoonaa markkaa vuonna 1994.Tämä laki tulee voimaan 14 päivänä joulukuuta 1994.

HE 260/94
MmVM 27/94

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.