1083/1994

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

Laki maakaaren 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan maakaaren 1 luvun 3 §, sellaisena kuin se on 21 päivänä marraskuuta 1980 annetussa laissa (760/80), seuraavasti:

1 luku

Maan, huoneen ja maapohjan laillisesta saannosta maalla ja kaupungissa

3  §

Julkisista kaupanvahvistajista säädetään asetuksella.

Julkiselle kaupanvahvistajalle perittävistä maksuista sekä matkakustannusten korvauksesta säädetään asetuksella. Maksut määrätään kiinteiksi ja suuruudeltaan kohtuullisiksi ottaen huomioon työ ja kustannukset, jotka keskimäärin aiheutuvat tehtävien hoidosta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

HE 121/94
LaVM 13/94

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.