1031/1994

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

Asetus Suomen säädöskokoelmasta annetun asetuksen 6 a §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annetun asetuksen (696/80) 6 a §, sellaisena kuin se on muutettuna 20 päivänä marraskuuta 1992 ja 22 päivänä joulukuuta 1993 annetuilla asetuksilla (1047/92 ja 1364/93), seuraavasti:

6 a §

Kun lakiin, asetukseen tai päätökseen sisältyy säännöksiä tai määräyksiä, joilla pannaan täytäntöön Euroopan yhteisöjen direktiivi, säädöskokoelmassa on kyseisen säädöksen kohdalla viitattava direktiiviin.

Annettaessa Euroopan yhteisöjen asetuksissa tai päätöksissä edellytettyjä tarkempia säännöksiä tai määräyksiä näiden säädösten täytäntöönpanosta voidaan vastaavasti viitata kyseiseen yhteisön säädökseen.

Esittelijän on merkittävä viittaukset painatusmääräykseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.