1001/1994

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

Asetus eräiden työoikeuden alaa koskevien Ahvenanmaan maakuntalakien kumoamisesta

Oikeusministerin esittelystä säädetään 16 päivänä elokuuta 1991 annetun Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/91) 71 §:n nojalla:

1 §

Tällä asetuksella kumotaan seuraavat maakuntalait, 1―3 kohdassa mainitut maakuntalait niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:

1) eräiden valtakunnallisten työsopimusta koskevien säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa 2 päivänä toukokuuta 1985 annettu maakuntalaki (Ålands Författningssamling 22/85);

2) merimiesten työsuhteita koskevien eräiden säädösten soveltamisesta 15 päivänä toukokuuta 1979 annettu maakuntalaki (ÅFS 42/79);

3) oppisopimuksesta 15 päivänä huhtikuuta 1969 annettu maakuntalaki (ÅFS 12/69); ja

4) yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa 28 päivänä elokuuta 1980 annettu maakuntalaki (ÅFS 49/80).

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä joulukuuta 1994.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa edellä 1 §:n 1 kohdassa mainitun maakuntalain nojalla myönnetty vapautus kansanedustajan, maakuntapäivien jäsenen tai maakuntahallituksen jäsenen tai varajäsenen tehtävien hoitamiseksi jää voimaan, kuitenkin enintään nykyisen tehtävän päättymiseen asti.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyyn työsopimukseen on edellä 1 §:n 1 kohdassa mainitun maakuntalain 2 §:n 1 momentin määräyksiä lyhyimmästä irtisanomisajasta sovellettava lokakuun 31 päivään 1996 asti.

Oppisopimuksesta annettua maakuntalakia sovelletaan edelleen ennen tämän asetuksen voimaantuloa solmittuihin sopimuksiin.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.