997/1994

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1994

Asetus valtiovarainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

kumotaan valtiovarainministeriöstä 19 päivänä helmikuuta 1993 annetun asetuksen (196/93) 20 §, 21 §:n 1 momentti, 23 § ja 24 §, sekä

muutetaan 19 §, sen edellä oleva väliotsikko ja 22 § seuraavasti:

Virkoja ja virkasuhdetta koskevat säännökset
19  §

Valtiosihteerin, alivaltiosihteerin, osastopäällikön, rahoitusjohtajan, hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajan, budjettineuvoksen, apulaisosastopäällikkönä, finanssineuvoksen, apulaisosastopäällikkönä sekä hallitusneuvoksen ja hallitussihteerin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

Budjettineuvoksen, finanssineuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen ja neuvottelevan virkamiehen nimittää valtioneuvosto.

Nimittämisestä yli vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää valtioneuvosto silloin, kun vastaavaan virkaan nimittää tasavallan presidentti.

Muissa kuin edellä tässä pykälässä tarkoitetuissa tapauksissa nimittää virkaan ja virkasuhteeseen ministeriö.

22  §

Virkavapaudesta, johon virkamiehellä on muun lain kuin valtion virkamieslain nojalla tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, päättää ministeriö.

Virkavapaudesta myös muissa kuin 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa päättää ministeriö. Jos nimittävä viranomainen on tasavallan presidentti, päättää kuitenkin yli vuoden kestävästä virkavapaudesta valtioneuvosto.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.